VYTOM s.r.o. - controlling, účetnictví, poradenství

 

  Účetnictví

Máte zaměstnávat vlastní účetní, starat se o její odbornou způsobilost, ale přitom se chcete naplno věnovat svému podnikání…

Převezmeme na sebe zodpovědnost za správnost Vašeho účetnictví včetně odborných znalostí účetních.

Nabízíme komplexní vedení účetní agendy ( vnitropodnikové účetnictví, bankovní a finanční operace, pokladny, evidence majetku, závazků a pohledávek, zpracování účetní závěrky, zpracování účetních výkazů atd.)

Daňové agendy (zpracování a podání daňových přiznání, zajištění odkladu podání daňového přiznání, zastupování na FÚ či při kontrolách FÚ, daňová optimalizace, příprava podkladů k auditu společnosti atd.)

Vedení personální a mzdové agendy (výpočet mezd, odvodů, roční zúčtování s ČSSZ a zdravotními pojišťovnami atd.), vedení skladové evidence, zpracování variabilních výstupů, přehledů dle individuálních potřeb a požadavků klienta, atd ...

Nabízíme zpracování účetnictví s naší rozšířenou softwarovou licencí - licenci nemusíte kupovat Vy, účtujeme na námi zakoupeném softwaru.

 

VYTOM s.r.o., Tržiště 40, 68201 Vyškov, ČR tel.: +420 517 348 621, mobil: +420 602 541 976